Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 
Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2018-05-10

Zebrania grup członkowskich

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 39 ust 2 Statutu Banku Spółdzielczego oraz na podstawie Regulaminu organizowania i przeprowadzania Zebrań Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego, w dniach 22 i 23 maja 2018 roku, w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 43, w Hotelu – Restauracji „PODZAMCZE”, odbędą się

 

Zebrania Grup Członkowskich

Mazovia Banku Spółdzielczego

 

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego z dnia 26.04.2018 r. ustalono 2 Grupy Członkowskie, których podział terytorialny oraz terminy zebrań przedstawiają się następująco:

  1. w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 17.00 – dla członków Banku zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) na terenach wiejskich.
  2. w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 17.00 – dla członków Banku zamieszkałych (lub w przypadku osób prawnych posiadających siedzibę) w mieście  Góra Kalwaria oraz innych miastach.

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie uczestników Zebrania z Regulaminem organizowania i przeprowadzania Zebrań Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, z uwzględnieniem obsługi na terenie zamieszkałym przez członków danej Grupy Członkowskiej oraz przedstawienie przez Zarząd spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku, w szczególności:
    a) przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za rok 2017,
    b) informacja dot. uchwał, które będą przedmiotem głosowania podczas najbliższego zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie przez Zarząd projektu zmian statutu Banku.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku.
9. Dyskusja.
10. Wybory na Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego, na kadencję 2018 – 2022.
11. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną oraz podjęcie Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej o wyborze Przedstawicieli danej Grupy na Zebranie Przedstawicieli.
12. Przyjęcie i przedyskutowanie wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego

 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2019 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV